Välkommen till SWEA Portland

Välkommen till ett nytt SWEA-år 2023!

Här hittar du information om vår organisation som är öppen för svensktalande kvinnor bosatta utanför Sveriges gränser och även vid hemflytt efter en tid utomlands.
Det är dags att förnya medlemskapet för 2023. Gärna före den 22 januari då vi har årsmöte. Endast medlemmar får lov att rösta och vi hoppas att så många som möjligt är med och engagerar sig i SWEA. Vi välkomnar också nya medlemmar.