Footer menu

Sociala medier

För medlemmar:

Vi finns på Facebook under den slutna gruppen SWEA Portland – Medlemmar.

Klicka på Join Group så blir du som medlem accepterad i denna grupp.

För alla andra:

Vi finns på Facebook under den öppna gruppen SWEA Portland och på Instagram under namnet sweaportland.