Footer menu

Medlemsansökan

För nya och återkommande medlemmar, klicka på länken PayPal så kan du betala direkt.

Ansökan om medlemskap i SWEA Portland

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
  • Är du med i något eller några av följande sociala media:

  • Bilder från olika evenemang och träffar inom SWEA publiceras på SWEAs webbplats, i SWEA-Nytt, våra slutna facebookgrupper och i vår tidning Forum. Inga namn ska kopplas till de bilder som publiceras till webbplatserna eller Facebook medan bilder i Forum vanligtvis namnger personer på bilder som publiceras. De som INTE vill komma med på bild måste själva hålla sig undan när det fotograferas. Det är omöjligt att vid varje bilds publicering kontrollera vilka personer som ev. inte vill vara med. Vi ber dig därför ta eget ansvar och undvik fotografering om du inte vill vara med på bild som kan komma att publiceras.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

Verifiering

 

Klicka på länken PayPal så kan du betala.