Portland

Engagera dig i SWEA

Att utföra ett ideellt arbete inom SWEA är givande, lärorikt och utvecklande.

Utan SWEA-medlemmar som engagerar sig för vår verksamhet skulle vi inte finnas till och vår avdelning blir definitivt vad våra medlemmar gör den till. Det finns många sätt att engagera dig i SWEA Portland, både större och mindre uppdrag. Från att vara med i styrelsen eller en kommitté till att hjälpa till att arrangera våra aktiviteter. Vi är ett läroinstitut för våra engagerade Sweor, från webbadministratörer till kassörer bl.a.

Vi som jobbar för SWEA gör det helt ideellt och arbetet är oavlönat. Din lön är i stället erfarenheten du får av att arbeta i en stor internationell organisation samt kontaktnätet det medför.

Vill du engagera dig?

Har du energi, tid och intresse av att bli mer engagerad i SWEA Portland?

Kontakt