Footer menu

SWEA Portland Frågesport

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2021-05-12
19:00 – 20:30


Är du REDO för Frågesport med SWEA Portland?

Vem sa:

Frågesport

Klicka på länken oven!

En gissningslek med relevanta Fakta

Häng med på Zoom, onsdagen den 12 maj kl. 19.00 

Lite priser har vi också att dela ut på nästa-in-person SWEA-träff!

Anmäl dig till Pia Wennerth: pia.wennerth@gmail.com så skickar jag länken.