Footer menu

Bli medlem

Vi startade SWEA Portland i februari 2015 och har positiva förväntningar på framtiden som medlemmar i SWEAs stora nätverk.Vi hoppas att du vill vara med och dela med dig av dina erfarenheter och sprida vårt nätverk vidare genom olika roliga och spännande aktiviteter och sammankomster!

Medlemsavgiften (Medlemskap) i SWEA är $55/kalenderår (1 januari-31 december). Två kategorier kvinnor betalar en lägre avgift:

  • Den som blir medlem efter den 1 september
  • Den som är under 25 år eller är student

Mer information och bilder finns på vår offentliga Facebook-sida.

Betala medlemsavgiften via vår PayPal eller skicka en check till vår kassör:

Catarina Hunter
11050 SW Collina Ave
Portland OR 97219

Efter du har blivit medlem får du ansöka att vara med på vår privat Facebook-sida.

Hoppas att vi ses!

MVH
Styrelsen SWEA Portland

Ansökan om medlemskap i SWEA Portland

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
  • Är du med i något eller några av följande sociala media:

  • Bilder från olika evenemang och träffar inom SWEA publiceras på SWEAs webbplats, i SWEA-Nytt, våra slutna facebookgrupper och i vår tidning Forum. Inga namn ska kopplas till de bilder som publiceras till webbplatserna eller Facebook medan bilder i Forum vanligtvis namnger personer på bilder som publiceras. De som INTE vill komma med på bild måste själva hålla sig undan när det fotograferas. Det är omöjligt att vid varje bilds publicering kontrollera vilka personer som ev. inte vill vara med. Vi ber dig därför ta eget ansvar och undvik fotografering om du inte vill vara med på bild som kan komma att publiceras.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

Verifiering