Footer menu

Bli medlem

Vi startade SWEA Portland (är alldeles “nykläckta”)  i februari 2015 och har positiva förväntningar på framtiden som medlemmar i SWEAs stora nätverk. Vi hoppas att du vill vara med och dela med dig av dina erfarenheter och sprida vårt nätverk vidare genom olika roliga och spännande aktiviteter och sammankomster!

Medlemsavgiften (Medlemskap) i SWEA är $55/kalenderår (1 januari-31 december).
Två kategorier kvinnor betalar en lägre avgift:

  • Den som blir medlem efter den 1 september
  • Den som är under 25 år eller är student


Här kan du kan läsa om oss och om våra aktiviteter:
https://portland.swea.org
/ https://portland.swea.org/kommande-program/

Och fylla i din medlemsansökan (medlemansökan)                         (och betala medlemsavgiften via vår PayPal):
https://portland.swea.org/medlemsansokan
Betala medlemsavgiften via vår PayPal eller skicka en check till vår kassör:

Cecilia Usher
10422 SW 55th Avenue
Portland OR 97219

Bilder från SWEA Portland finns på vår Facebook sida
https://www.facebook.com/groups/swea.portland/?ref=br_tf

Hoppas att vi ses!
hälsar

Styrelsen SWEA Portland

Ansökan om medlemskap i SWEA Portland

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
  • Är du med i något eller några av följande sociala media:

  • Bilder från olika evenemang och träffar inom SWEA publiceras på SWEAs webbplats, i SWEA-Nytt, våra slutna facebookgrupper och i vår tidning Forum. Inga namn ska kopplas till de bilder som publiceras till webbplatserna eller Facebook medan bilder i Forum vanligtvis namnger personer på bilder som publiceras. De som INTE vill komma med på bild måste själva hålla sig undan när det fotograferas. Det är omöjligt att vid varje bilds publicering kontrollera vilka personer som ev. inte vill vara med. Vi ber dig därför ta eget ansvar och undvik fotografering om du inte vill vara med på bild som kan komma att publiceras.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

Verifiering