Footer menu

SWEA Portland Styrelse 2018

ORDFÖRANDE – Tina Kreft-Tengblad

VICE ORDFÖRANDE – Erika Ballinger

SEKRETERARE – Helena Grotte

KASSÖR – Ceci Usher

MEDLEMSANSVARIG – Lena Braun

PROGRAMANSVARIGA – Gunilla Bolin & Nilla Persson

PROGRAM/REDAKTÖR – Annica Phil Widlund

WEBBANSVARIGA– Emma Kane & Shari Nilsson