Portland

SWEA Portland

Välkommen till SWEA Portland

Välkommen till SWEA-året 2023!

Här hittar du information om vår organisation som är öppen för svensktalande kvinnor bosatta utanför Sveriges gränser och även vid hemflytt efter en tid utomlands.
Vid SWEA Internationals årsmöte i Sydney den 25 mars, 2023 utsågs Anne-Marie Eklund Löwinder till Årets Svenska Kvinna 2023. Denna hedersbetygelse har sedan 1989 tilldelats svenska kvinnor som på ett utmärkande sätt representerar och lyfter fram Sverige av idag i världen. Vi är glada att få en ”krypto officer” bland våra enastående ”Åskor”. Du kan läsa mer om Anne-Marie och våra andra stipendiater på SWEA Internationals hemsida swea.org

Priset delades ut i Göteborg på SWEAs Sverigemiddag, den 10 augusti år.

Hjälp gärna till att föreslå Årets Svenska Kvinna 2024! Alla medlemmar är välkomna att lämna in förslag med motivation till sin avdelning.

Är du intresserad av svensk historia? I år fyller Sverige 500 år!
Mer om Sveriges historia kan ni läsa om här Från VASA till Bernadotte

 

 

 

 

Välkommen till SWEA Portland!

SWEA är en global organisation med ett unikt internationellt nätverk som värnar om det svenska språket, svensk kultur och svenska traditioner.
SWEA finns i ett 30-tal länder med ett 70-tal avdelningar .
Våra värdeord:

LOKALT STÖD-VÄRLDSVID VÄNSKAP-GLOBAL KOMPETENS

SWEA Portland ger gärna tips och råd att etablera sig och att få veta hur saker och ting fungerar när man bosätter sig på en ny ort.
Ett medlemskap i SWEA ger en stark samhörighet med andra kvinnor med samma erfarenhet i ett unikt internationellt kvinnligt nätverk.

Välkommen!

SWEA Portlands styrelse 2022