Portland

SWEA Portland

Välkommen till SWEA Portland

Välkommen till ett nytt SWEA-år 2023!

Här hittar du information om vår organisation som är öppen för svensktalande kvinnor bosatta utanför Sveriges gränser och även vid hemflytt efter en tid utomlands.
Det är dags att förnya medlemskapet för 2023. Gärna före den 22 januari då vi har årsmöte. Endast medlemmar får lov att rösta och vi hoppas att så många som möjligt är med och engagerar sig i SWEA. Vi välkomnar också nya medlemmar. 

 

 

 

 

 

Välkommen till SWEA Portland!

SWEA är en global organisation med ett unikt internationellt nätverk som värnar om det svenska språket, svensk kultur och svenska traditioner.
SWEA finns i ett 30-tal länder med ett 70-tal avdelningar .
Våra värdeord:

LOKALT STÖD-VÄRLDSVID VÄNSKAP-GLOBAL KOMPETENS

SWEA Portland ger gärna tips och råd att etablera sig och att få veta hur saker och ting fungerar när man bosätter sig på en ny ort.
Ett medlemskap i SWEA ger en stark samhörighet med andra kvinnor med samma erfarenhet i ett unikt internationellt kvinnligt nätverk.

Välkommen!

SWEA Portlands styrelse 2022