Footer menu

SWEA Portland Styrelse 2017

2016 Styrelse

2017 Styrelse

ORDFÖRANDE – Tina Kreft-Tengblad

VICE ORDFÖRANDECarin Rittby-Kane

SEKRETERARE – Helena Grotte

KASSÖR – Erika Ballinger

MEDLEMSANSVARIG – Lena Braun

PROGRAMANSVARIGA – Nilla Persson & Annica Pihl

WEBBANSVARIG– Shari Nilsson