Footer menu

Pysselkväll: Terrarium Arrangemang

FullSizeRender(1) Kom och hjälpa till att arrangera terrarium med succulent i små glas hos Annica den 11 april kl 16.00 – 21.00 (det är “öppet hus” – kom när du kan). Vi ska sälja de arrangemang på Midsommarfesten i Oaks Park. Det finns plats för 8-10 personer (endast SWEA medlemmar). Klicka här för att boka din plats! Detaljer inklusive Annicas adress kommer via Facebook.
FullSizeRender IMG_2727